Elektroinštalácie

Služby v oblasti elektroinštalácie predstavujú komplexnú činnosť od návrhu, projektu, realizácie až po servis. Ponúkame riešenia od klasickej elektroinštalácie až po inteligentnú inštaláciu vrátane riešenia prípojok, záložných zdrojov alebo fotovoltiky ako obnoviteľných zdrojov.

Komplexné riešenie všetkých častí elektroinštalácie na jednom mieste 

Odborné poradenstvo pri výbere koncových prvkov a svietidiel

20-ročné skúsenosti v oblasti elektroinštalácií

Elektroinštalácie pre bývanie

Elektroinštalácie 
a bleskozvody 

Klasická elektroinštalácia sa dá realizovať aj moderným spôsobom. Energie zohrávajú čoraz väčšiu úlohu v živote. Rozumným spôsobom vieme upraviť rozvody tak, aby zodpovedali štandardom súčasnej doby. 

Inteligentné
elektroinštalácie

Systém inteligentnej domácnosti predstavuje ovládanie osvetlenia, tienenia, kontrolu nad spotrebou el. energie, ovládanie ostatných technologických zariadení v rámci rodinného domu alebo bytu.

Záložné a obnoviteľné
zdroje el. energie

Budúcnosťou elektroinštalácie je v riešení obnoviteľných zdrojoch pre rezidenčné projekty. Ponúkame konzultácie a riešenia v oblasti nabíjania elektromobilov, fotovoltiky a riešenia záložných zdrojov UPS a motorgenerátorov.

Slaboprúdové inštalácie

Riešenia pokrývajú návrh, inštaláciu a servis bezpečnostných systémov ako kamerové a zabezpečovacie systémy. Súčasťou časti slaboprúdov je aj riešenie dátového pripojenia alebo satelitných rozvodov.

Elektroinštalácie pre administratívu a priemysel

Elektroinštalácie 
a bleskozvody 

Klasická elektroinštalácia od návrhu projekcie cez realizáciu až po servisnú činnosť. Pri elektroinštalácii sa zohľadňujú všetky moderné poznatky, ponúkame rôznych dodávateľov koncových prvkov tak, aby sa dali zjednotiť do jedného komplexného celku.

LED osvetlenie
a posúdenie el.
spotreby energie

Cenu za energie majte pod vlastnou kontrolou. Energetická bilancia ako aj kontrola spotrebovanej elektrickej energie sa stáva základom všetkých moderných inštalácií. Komplexným posúdením vieme ponúknuť skúsenosti a navrhnúť modernú elektroinštaláciu osvetlenia resp. merania a kontroly spotreby strojov a zariadení v prevádzke.

Záložné a obnoviteľné
zdroje el. energie

Elimináciou výpadkov el. energie a šetrením nákladov pomocou obnoviteľných zdrojov, ako sú napríklad fotovoltika, vieme zabezpečiť nepretržitú prevádzku priemyselných objektov, a tým zabezpečiť bezproblémovú výrobu pre našich zákazníkov.

Slaboprúdové inštalácie

Riešenia pokrývajú návrh, inštaláciu a servis bezpečnostných systémov, ako sú elektronická požiarna signalizácia, požiarny rozhlas, kamerové a zabezpečovacie systémy, ktoré tvoria základnú infraštruktúru každého moderného priemyselného alebo administratívneho objektu.

Materiály a riešenia

Vlastná projekcia

Revízny technik – revízie, správy a dokumentácia

Návrh riešenia na mieru pre každú stavbu

Projektové riešenia

BREAM riešenia stavieb